TDP POP3 Client

TDP POP3 Client

POP3 klient pro servery Novell NetWare

Stahnout Koupit

TDP POP3 Client je modul pro servery Novell NetWare, který v zadaných intervalech vyzvedává emaily ze zvolených POP3 schránek a přeposílá je na určené adresy např. do prostředí GroupWise a pod.

Jak TDP POP3 Client funguje

Po uplynutí intervalu nastaveného pro kontrolu pop3 schránek, případně po zadání příkazu tdp pop3c receive na konzoli serveru, se modul pokusí přihlásit k pop3 účtům definovaným v account.cfg. Pokud je spojení úspěšné a schránka obsahuje nové emaily provede se jejich routování podle pravidel definovaných v routing.cfg, po té je zkontrolováno zda emaily náleží lokální doméně definované v domains.cfg. Je-li tomu tak, jsou emaily staženy do adresáře určeného v tdppop3c.cfg (typicky SYS:\tdppop3c\spool) odkud jsou následně vyzvednuty a přeposlány na cílové adresy TDP SMTP modulem (je obsažen v instalaci TDP POP3c, oba moduly se instalují současně).

TDPPOP3C Schéma