TDProxy

TDProxy

Proxy/tcp tunel

OS: Windows NT/XP/2000 | Licence: Demo | Uživatelská příručka

Stahnout Koupit

Co je TDProxy?

TDProxy je jednoduchý proxy/tcp tunel, který se spouští na stanici. Umožňuje navázat spojení se zvoleným proxy serverem bez nutnosti složitého překonfigurovávání. S výhodou lze využívat např. pro spojení poštovního klienta ve „vzdáleném režimu“ ze sítí neumožňujících přistupovat na potřebný port.

Systémové požadavky

Na stanici musí být nainstalován Java Runtime Environment verze 1.4.2 nebo vyšší.

Konfigurace

Konfigurace se realizuje pomocí konfiguračního souboru, jehož jméno se uvádí jako povinný parametr při spouštění aplikace. Konfiguračních souborů může být vytvořeno více s modifikacemi pro různé situace (https/tcp) nebo servery. Jméno konfiguračního souboru může být libovolné.

Příklad použití

TDProxy je vhodné použít např. pokud se má poštovní klient na notebooku připojovat k poštovnímu serveru z více různých sítí, které neumožňují přímé spojení na potřebný port. Neustálé překonfigurovávání poštovního klienta pro spojení na proxy server a zpět je zdlouhavé a nešikovné, upravit nastavení sítě většinou není možné.

V takové situaci je ideální vytvořit potřebné konfigurační soubory - např. jeden pro spojení přes proxy server (example_proxy.cfg) a druhý pro tcp tunel (example_tcp.cfg) a k nim odpovídající spouštěcí dávky (např. ex_proxy.bat a ex_tcp.bat).

Po té je zapotřebí nastavit poštovního klienta tak, aby se spojoval na adresu na které poslouchá TDProxy tj. parametry konfiguračního souboru localHost a localPort.

Před samotným spojením poštovního klienta se serverem se podle situace zvolí a spustí příslušná dávka a TDProxy zajistí spojení přes proxy server nebo tcp tunel.