Virtualizace

Až 60 % výkonové kapacity Vašich serverů bývá nevyužito. Náklady na nákup samostatného hardwaru pro každý serverový SW jsou vysoké. Jak z toho ven? Využijte potenciál našich specialistů, kteří nahradí nový hardware instalací virtuálních serverů. Pracujeme jak s VMware tak s XEN.

Potřebujete další aplikace a OS? Virtualizujte s námi!

Pro další informace volejte 224 999 777 nebo pište na sales@tdp.cz.

Hlavní přínosy virtualizace pomocí produktů a řešení Novellu:

  • Konsolidace - Virtualizace vám umožní snížit počet fyzických serverů, používaných pro provoz vašich aplikací a služeb, a zjednodušit architekturu infrastruktury IT.
  • Utilizace - Vizualizační řešení vám pomohou výrazným způsobem zvýšit využití výpočetní kapacity fyzických serverů a snižovat dobu, po kterou nejsou vaše zdroje využity.
  • Snížení nákladů - Redukce počtu fyzických serverů, umožněná využitím virtualizace, vede k výraznému snížení nákladů na provoz a správu datových center.
  • Rozsáhlá podpora - Podpora virtualizace je přirozenou součástí široké škály produktů a řešení společnosti Novell, založených na open source a otevřených standardech. Také Vmware má rozsáhlou podporu pro většinu řešení na trhu.
  • Interoperabilita - Díky dohodám o spolupráci mezi společnostmi Novell a Microsoft jsou vizualizační řešení Novellu připravena na práci v prostředí Linuxu i Windows stejně tak VMware.