Vývoj software

Zakázkové Informační Systémy

Vyvíjíme nepřetržitě od založení firmy v roce 1992, máme rozsáhlé zkušenosti jak s vývojem tak hlavně s návrhem a integrací IS do živého prostředí firem našich zákazníků. Díky postupnému vývoji stavebních kamenů firemních IS jsme tyto schopni navrhnout, vyvinout a uvést do provozu velmi rychle a levně. Nabízíme propracované webové rozhraní, které neomezuje uživatele a eliminuje problémy s pracovními stanicemi a klienty - pracovat můžete i z mobilního telefonu a z domova nebo dovolené.

Disponujeme kompletním týmem pro realizaci všech etap vývoje sytému:

  • Studie/Analýza/Projekt
  • Vývoj/Design/Testování/Uvedení do provozu
  • Dokumentace/Uživatelské a Administrátorské Školení
  • Správa/Podpora

Mobilní aplikace

Vyvíjíme libovolné aplikace pro mobilní telefony - Nokia a vůbec všechny s OS Symbian, PALM OS, BlackBerry a iPhone. Začali jsme inteligentním mobilním klientem pro AVIDIS, nyní dokončujeme projekty ProfilePlus a Explorers Tracker pro britskou firmu CEALogs (více na Cealogs). Pro techniky máme například mobilního klienta systému PASSWORDS, který umožňuje skutečně efektivně pracovat u zákazníka bez notebooku. Rovněž docházkový systém DOCHIS má mobilního klienta, který umožňuje zadávat tzv. průchody (příchod, odchod, oběd, lékař apod) přímo z mobilu, například ve chvíli, kdy obchodní cestující vyráží a domova na svou trasu. Smyslem není vždy sledování docházky ale online informování centrály firmy o dostupnosti.

Explorers TrackerVyvineme pro vás libovolné řešení od online přístupu k informačním systémům až po drobnosti jako speciální kalkulátory cen, shromažďování podkladů včetně fotografií (například foto každého kontejneru než je odvezen ze stavby) apod.

 

Speciální aplikace

Jsme autory atypických řešení spolupracujících s neobvyklým HW - řízení a monitoring sítě UPS s tipováním neobvyklé zátěže (vařič nebo kamínka zapojená do chráněné zásuvky), terminály, čtečky, sluneční elektrárny, sběr dat. Vyvinuli jsme systém TempGuard pro monitorování teploty a chlazení serverů a serveroven; systém pro komunikaci pomocí SMS zpráv; ovladače zařízení pro management Tivoli

Aplikace pro správu a management

Největším projektem je produkt ZFCR (ZEN for Class Rooms), který umožňuje spravovat a efektivně řídit učebny ve školách, školících střediscích apod. Více na ZFCR; bezpečná správcovská konzole TDPRCON, SMTP server TDPSMTP, WatchDogTimer pro servery SuperMicro a mnoho dalších. Zpracujeme pro vás vzdálené řízení například vašich poboček nebo automatizovaných pracovišť. Využijeme k tomu vždy dostupné, existující a levné nástroje a co bude chybět nebo nebude vyhovovat, to dopíšeme.

Úspěšné realizace Informačních Systémů:

AVIDIS - komplexní systém pro nákup, skladování, prodej a evidenci. Mobilní klient umožňuje prodej nebo doplňování a obměnu komisních zásob z aut přímo u zákazníků. Přenos dat offline i online dovoluje kontrolovat platební morálku zákazníků a pracovat s obchodní politikou jako jsou limity úvěru, obratové limity apod. Plná podpora pro autorská práva a tzv. nosiče - evidence, výkaznictví, rozdílné danění

BOIS - Burzovní Obchodně Informační Systém je úplnou realizací všech činností komoditní burzy včetně online aukcí všech typů. Tento systém má vyřešenu nezpochybnitelnost rozhodujících kroků makléřů, jde o obchody až v řádu stovek milionů. Využívá kvalifikované elektronické podpisy makléřů a podepisuje jak databázové záznamy tak tištěné výstupy. Podobná technologie byla o 6 let později využita v projektu Datové Schránky.

TDPIS - Informační systém pro řízení firmy poskytující servisní služby - evidence zakázek, fakturace, cíle a sledování jejich plnění, odměňování, sklad, strukturovaný adresář zákazníků (firmy, pobočky, osoby)

SERVERSTATS, PASSWORDS - specializované aplikace pro správu IT prostředí.

SERVERSTATS sleduje všechny zásahy, které vlastní nebo externí technici na zařízeních provedou, plánovat a schvalovat změny, vyjadřovat se ke změnám.

PASSWORDS je unikátní a zcela bezpečná aplikace pro správu a evidenci hesel, která umožňuje generovat bezpečná hesla, přidělovat přístup uživatelů do skupin (například skupina pracovní stanice, servery, aktivní prvky), sledovat změny a přístupy.

ELZT - Evidence Léčení Závislosti na Tabáku, specializovaná lékařská aplikace pro evidenci a řízení odvykání, od počáteční anamnézy a testů, přes medikaci a sezení až po plánování a kontrolu dne D - dne, kdy kuřák přestane kouřit. Vyvinuto v úzké spolupráci s MUDr. Evou Králíkovou pro Centrum Léčení Závislosti na Tabáku, které paní doktorka vede.

SSP - Systém Servisní Podpory řídí poskytování servisních služeb v oblasti chlazení většiny supermarketů a hypermarketů v ČR a na Slovensku včetně prodeje náhradních dílů. Eviduje komplexně všechny informace o instalovaném vybavení, záruce, stáří, poruchách atd. Řídí servisní činnost vlastní i partnerů. Je plně obousměrně propojen s informačním systémem SAP. Doplňkem je analyzátor automaticky zasílaných chybových hlášení, který rozezná vážné poruchy a informuje technika pomocí mailu a SMS.

DOCHIS - Docházkový Systém nové generace umožňující řízený přístup pomocí browseru pro všechny zaměstnance. Kromě běžné docházkové evidence zahrnuje žádosti nebo nárokování dovolené, přesčasů, náhradního volna, návštěv lékaře, služebních cest apod. Pracovník si může požádat například o dovolenou z domova a nadřízený ji může z domova nebo dovolené schválit nebo odmítnout. Informace jsou zasílány emailem, není třeba se do systému přihlašovat a kontrolovat, co je nového. Systém podporuje inteligentní kontaktní i bezkontaktní docházkové terminály, otevírání dveří, mobilního klienta a práci z mobilu vůbec a disponuje přehledným zobrazením přítomnosti a dosažitelnosti pracovníků například pro vedení, recepci nebo spojovatelku.

DRVIS - komplexní podnikový informační systém pro evidenci, řízení zpracování a obchodní činnost v oblasti dřevní štěpky.

Seznamte se s členy našeho týmu:

Václav Šamša - analýza, podnikové procesy, projektové řízení

 

Petr Kureš - C, C++, speciální a mobilní aplikace, vedoucí programátor

 

 

 

Jan Svoboda - dokumentace, testování