Instalace, migrace, upgrade

Před započetím instalace vždy provádíme konsolidaci. Nainstalujeme a zkonfigurujeme Vaše servery na platformě, kterou si zvolíte. Nabízíme možnost výběru mezi standardní a komentovanou instalací (technik provádějící instalaci instruuje správce sítě o prováděných operacích). Dlouhodobá praxe s instalací serverových řešení učinila z našeho technického oddělení tým zkušených profesionálů, kteří vědí, jak se při postupu nedopustit chyb, ze kterých se v budoucnu mohou rekrutovat obtížně řešitelné situace. Veškeré námi prováděné instalace jsme testovali v naší technické laboratoři, a proto vždy aplikujeme vyzkoušené funkční řešení.

VMWARE - ověření technologie ve virtuálním prostředí

Kromě toho nabízíme jedinečnou možnost vyzkoušet si nové prostředí ještě před vlastním zakoupením. Vytvoříme Vám vzorový VMware obraz nakonfigurovaného serveru dle Vašich požadavků a potřeb, který je možné testovat a vyzkoušet na jakékoliv PC stanici - jediné, co proto potřebujete je VMware player, který je dostupný zdarma.

Více v kapitole Virtualizace