PwdMgr

PwdMgr

Řešení pro synchronizovanou změnu hesla

OS: Windows NT/XP/2000/98 | Licence: Demo

Stahnout Koupit

Cílem projektu je poskytnout správcům sítí založených na NDS/NetWare a stanicích MS Windows dostatečně robustní a bezpečný, ale přitom pro uživatele lepší, spolehlivější a unifikovanější než standardní způsob změny hesla závislý na různých verzích MS Windows. Změna hesla je provedena souběžně pro uživatelský účet NDS i lokální účet na stanici ze které je program spuštěn. Utilita PwdMgr je koncipována tak, aby mohla být pro realizaci firemní bezpečnostní politiky trvale podmíněně spouštěna pomocí login scriptu nebo pomocí Application Launcher a zároveň byla uživatelům k dispozici pro změnu hesla z jejich vlastní vůle. Nejvýznamnější vlastnosti programu jsou uvedeny dále:

PwdMgr

  • Program PwdMgr je spuštěn pouze v případě, že uživatel nezměnil své heslo v NDS po nastaveném datumu. Tato vlastnost je vhodná pro případ, kdy například kvůli zavedení nové služby, podezření na únik dat, nastavení generických hesel z technických důvodů apod, je třeba po takové změně nastavit nové heslo. Parametr checkdate
  • Program PwdMgr je spuštěn pouze v případě, že heslo uživatele nebylo změněno v průběhu nastavené doby, například za poslední měsíc atd. Parametr checkInterval
  • Zadáním parametru -force na příkazové řádce lze zajistit spuštění bez ohledu na splnění předchozích dvou podmínek.
  • Při každé změně hesla kontroluje program, zda nové heslo vyhovuje nastaveným podmínkám, tedy zda má předepsaný minimální počet znaků, minimální počet číslic a minimální délku.
  • Konfigurace je možná obecná a dále pak pro jednotlivé skupiny uživatelů definované v NDS. Takto lze například nastavit minimální délku hesla pro všechny uživatele 6 znaků a definovat skupinu managerů a pracovníků pracujících s citlivými daty a pro ně předepsat minimální délku 10 znaků a častější povinnost změny hesla.
  • Každá konfigurace může mít definovánu nápovědu v anglickém a českém jazyce. Přidání dalších jazyků je technicky možné na základě požadavku
  • Každá konfigurace může povolit nebo zákázat použití/zobrazení tlačítka Cancel a Help a rovněž i vnutit uživateli zobrazení nápovědy při spuštění programu.
  • Program PwdMgr podporuje Windows verze 98, NT, 2k a XP bez uživatelem pozorovatelného rozdílu v chování.
  • Pokud program PwdMgr zjistí, že zadané původní heslo není použitelné pro přihlášení ke stanici Windows, vyzve interaktivně uživatele aby správné heslo zadal.
  • K dispozici je plně funkční demo, jehož jediným omezením je formát hesla - délka 4 znaky, z toho minimálně 2 číslice. Po zakoupení licence obdržíte soubor klíče, který umožní neomezené použití programu PwdMgr.