Naše produkty

kshield1024.png

KeyShield SSO

je komplexní SSO (Single Sign On) řešení kategorie IdP - poskytovatel identity uživatele.
Nepoužívá žádnou databázi hesel a nevyplňuje za uživatele jeho přihlašovací údaje.
Díky tomu je práce s ním mnohonásobně rychlejší - pokud jen odešlete jméno a heslo, je následné přihlašování stále stejně pomalé.
KeyShield SSO poskytne identitu uživatele ve zlomku času potřebného na standartní autentizaci. Pro srovnání - portálová řešení na extrémně rychlém HW jsou schopná ošetřit cca 7.000 - 9.000 požadavků na autentizaci za 1 MINUTU.
KeyShield SSO je schopen tentýž počet požadavků zvládnout za méně než 1 SEKUNDU. To vaši uživatelé poznají například při startu aplikace - co dříve trvalo 3-5 sekund, bude trvat jen jednu sekundu. Neocenitelné například když máte na telefonu nespokojeného zákazníka...

KeyShield SSO je s pohodlným náskokem nejrychlejší SSO na světě.

více informací na stránkách produktu:
www.keyshieldsso.com

swb256.png

SecureAnyBox

Bezpečné ukládání a sdílení citlivých informací v kryptovaných trezorech pro hesla, PINy, certifikáty, klíče, dokumenty, konfigurační soubory, platební karty ...
Ochrana a správa hesel lokálních účtů serverů, pracovních stanic a notebooků s operačními systémy Windows (XP a vyšší), MacOSX (Yosemite a vyšší) a Linux.
Správa hesel a ochrana účtů v LDAP adresářích - Active Directory, eDirectory, OpenLDAP, ApacheDS - zejména pro externí uživatele, konzultanty, technické účty.

více informací na stránkách produktu:
www.secureanybox.com