Nexic

Nexic Synchronis 6.1

Nexic

V dnešní době potřebují uživatelé GroupWise spravovat svůj e-mail, kalendář, úkolníček, poznámky a kontakty prostřednictvím mobilního žařízení, a to kdekoliv, kdykoliv, rychle a přesně. Bez ohledu, zda toto zařízení disponuje podporou konektivity k PC či bezdrátovou nebo mobilní technologií, uživatelé od něj očekávají stejnou funkcionalitu, na níž jsou zvyklí z práce na běžném osobním počítači.

Namísto jednoduchých, funkčně omezených aplikací, jako např. Palm Mail, Todo, DateBook či Pocket PC’s Pocket Outlook, Nexic vyvinul GroupWise klienta, který nabízí známé, intuitivní prostředí pro ruční mobilní zařízení.

Nexic Synchronis

Nexic Synchronis pro systém GroupWise poskytuje svým uživatelům nejen důvěrně známé prostředí, ale také bohatou funkcionalitou zahrnující vytváření, odesílání, mazání a rozvržení e-mailových a kalendářových položek v systému GroupWise. Uživatelé mohou přijímat či zamítat jednotlivé položky Kalendáře; jednoduše vkládat příjemce z adresáře a seskupit soupis kalendářových položek po měsících, týdnech, dnech či jako jeden seznam. Uživatelské prostředí je jak po stránce vzhledu, tak i funkcionality, navrženo stejně jako klient GroupWise pro operační systém Windows. Nexic Synchronis je GroupWise pro ruční mobilní zařízení.

Mazání položek prostřednictvím systému Synchronis lze provádět buď na úrovni offline databáze zařízení nebo přímo na online úložišti dat, případně lze kombinovat obě možnosti současně. Uživatelé mohou taktéž obnovovat smazané položky, které nebyly otevřeny před dalším provedením synchronizace.

Uživatelské prostředí Nexic Synchronis používá známé ikony, dialogy, systémové zprávy a terminologii ze systému GroupWise, a to všude, kde je to jen možné. Také položky menu jsou lokalizovány stejně jako v systému Groupwise pro Windows. Zachování známého prostředí systému GroupWise byla při návrhu Synchronis kladena nejvyšší priorita.

Veškeré vlastnosti a funkcionalita, potřebná pro připojení zařízení k účtu GroupWise, je obsažena v aplikaci Nexic Synchronis instalované na tomto zařízení. Na pracovní stanici není pro synchronizaci dat s mobilním zařízením vyžadováno žádné dodatečné aplikační vybavení, a to ani v případě, že není podporována bezdrátová konektivita. Pouze v případě zařízení závislém na použití "kolébky" je vyžadována instalace aplikace ActiveSync nebo Hotsync Manager.

Nástroj Nexic Synchronis je plně integrovaný se systémem GroupWise. Výhodou toho je, že komunikace mezi GroupWise a Synchronis není podmíněna průchodem přes komunikační server, specializovaný software ani přítomností HTML či Java skriptů. Synchronis nepoužívá nástroj GroupWise WebAccess, a není proto limitován jeho omezenou funkcionalitou. Synchronis je zbaven veškerých potenciálních potíží souvisejících s použitím WebAccess nebo webového serveru. Připojuje se přímo na poštovního agenta GroupWise, stejně jako klient GroupWise pro Windows. Používání účtu GroupWise v prostředí Synchronis nevyžaduje instalaci ani správu žádných dodatečných aplikací/souborů. Jakmile správce systému provede odpovídající nastavení poštovního agenta GroupWise, žádné další administrační kroky již nejsou zapotřebí.

Mezi vývojáře Nexic patří, mimo jiné, i bývalí zaměstanci firmy Novell. Víme tedy, jak učinit naše produkty kompatibilní se systémem GroupWise.

Shrnuto a podtrženo, Synchronis je nejvýkonnější a nejflexibilnější aplikace stvořená pro majitele ručních mobilních zařízení používající systém GroupWise. Přenášejte data nebo používejte plnohodnotného klienta na svém ručním mobilním zařízení - tato kombinace Vám dodá výkon a flexibilitu na cestách.

Systémové požadavky:

 • Minimální doporučená paměť zařízení: 8 MB
 • Minimální volný diskový prostor zařízení: 1 MB
 • Verze ActiveSync: 3.7 nebo novější
 • Verze Hotsync Manager: 3.5 nebo novější
 • Verze GroupWise pro bezdrátové připojení nebo připojení přes kolébku: 6.5.4 nebo novější
 • Verze GroupWise pro připojení přes kolébku: 5.5.5, 6.0, 6.5 nebo novější
 • Verze Pocket PC Cradle-Only: 2000/2002/2003 nebo novější
 • Verze Palm Cradle-Only: 3.5 nebo novější
 • Verze Pocket PC Wireless/Cradle: 2002/2003 nebo novější
 • Verze Palm Wireless/Cradle: 4.0 nebo novější

Nexic Discovery 6.0

Informace uložené v e-mailovém systému jsou často kritické pro provoz a bezpečnost organizace. Informace o zákaznících, veškerá korespondence, finanční detaily, intelektuální vlastnictví, klíčové kontakty a právní dokumentace bývají často uloženy v databázích GroupWise. V důsledku důležitosti těchto informací je mimo běžného zálohování a obnovy dat uplatňována navíc strategie pro řešení krizových situací, pokud taková situace nastane. Potřebou mnoha uživatelů systému GroupWise je zpřístupnění aktuálních i starších informací, které jím procházejí nebo jsou uloženy v jeho databázi.

Nexic Discovery

Organizace stoupající měrou poptávají možnost vyhledávání, ukládání a zpřístupnění informací, uložených v systému GroupWise, k přezkoumání auditorům. V okamžicích, kdy je zapotřebí řešit různé právní záležitosti, shromažďovat specifické údaje nebo se přizpůsobit novým průmyslovým standardům, potřeba snadného přístup k informacím GroupWise se stává stále častějším přáním.

GroupWise je ve své současné verzi navržen pro přístup jednoho uživatele k účtu GroupWise. Uživatel sice může získat práva k prohlížení účtů jiných osob, ale stále se jedná o prostředí navržené pro jednoho uživatele. Administrátoři, kteří potřebují získat snadný přístup ke všem nebo jen některým účtům, potřebují příslušnou externí aplikaci, jako je např. Nexic Discovery.

Nexic Discovery je čtvrtá generace produktu zaměřeného na vyhledávání, ukládání a prohlížení e-mailových záznamů v některých nebo ve všech účtech GroupWise. Nástroj Discovery používá architekturu založenou na procesech podporujících rozmanité funkce na lokálních i vzdálených stanicích. Tyto procesy nejsou limitovány pouhou archivací e-mailových záznamů. Procesy jsou definovány rovněž k exportování kontaktů, stejně jako dokumentů v systému GroupWise.

Tyto procesy mohou zjednodušit náležité úkony související s trvalým odchodem uživatele z organizace: zakázat používání uživatelských účtů, změnit jejich hesla, udělit zástupná práva jiným uživatelům, přiřadit sdíleným složkám nové uživatele a mnohé další související úkony.

Administrační činnost je řešena prostřednictvím nástroje Discovery Console. S touto konzolí může správce definovat, zahájit, zastavit, přerušit a monitorovat procesy Discovery. Jakmile je proces spuštěn, Discovery Console komunikuje probíhající procesy s aplikací Discovery Monitor. Tato drobná aplikace (Console) řídí a komunikuje všechny lokální i vzdálené procesy. Proces může probíhat jak na lokálním, tak na vzdáleném systému. Procesy Discovery mohou probíhat na platformách Windows, NetWare a Linux.

Procesem bývá často aplikace bežící nezávisle na uživatelské interakci, která zpravidla nemívá ani vlastní uživatelské rozhraní. To umožňuje procesům využívat pouze malé množství paměti, zatímco plní požadovanou funkcionalitu. Jestliže proces probíhá odděleně od uživatelského rozhraní a nastane problém v aplikaci GroupWise nebo na některém účtu GroupWise, a způsobí tak jeho předčasné ukončení, nástroj Discovery Monitor identifikuje procesy, které již neprobíhají, zaloguje problém, který nastal, a poté proces restartuje, přičemž záznam, který kvůli komplikacím nebylo možné vytvořit, bude přeskočen. Tato samoopravná architektura je schopna řešit většinu potenciálních komplikací v rámci aplikace GroupWise.

Jakmile proces identifikuje a shromáždí požadované informace, v zašifrované a komprimované podobě je odešle zpět k aplikaci Discovery Monitor, kde jsou uloženy do centrálního úložiště dat, kterým může být databáze nebo souborový systém, nebo na ně navazují další úkony, kvůli kterým musejí být tyto informace dále přesměrovány např. na SMTP server.

Výhodou architektury založené na procesech je, že programovací jazyk nebo skriptovací systém může konfigurovat , modifikovat a řídit celý průběh procesu. Aplikace Discovery Console ani Discovery Monitor však nejsou pro standardní průběh procesu nezbytné. Tyto procesy jsou určené pro exportování e-mailových záznamů do SQL databází, ASCII textových souborů, XML souborů, HTML, SMTP serverů, Outlook PST a jiných formátů.

Systémové požadavky:

 • GroupWise 6.5 SP4 nebo novější
 • Windows 2000 nebo novější
 • NetWare 5.1 nebo novější
 • Linux Kernel 2.4 nebo novější
 • Paměť: 64 MB RAM; pevný disk: 5 MB